Produkty‎ > ‎

airbi

AIRBI – dýchejte čistý vzduch
 
Mnoho lidí se  kromě toho, co denně vypijí či sní,  začíná zajímat také o to,  jaký vzduch dýchají.  Zda je ovzduší,
v kterém se pohybují, čisté a zdraví neškodné.  Má kvalita vzduchu vliv na zdraví těch, kteří jej dýchají?  
Odpověď je jednoznačná ANO
 
Již dávno neplatí, že otevřením okna dokořán získáme zásobu čistého, zdravého vzduchu. Dnes je něco takového na většině míst České republiky díky znečištění venkovního prostředí smogem, škodlivinami z dopravy a průmyslu nemožné. Díky neustálému růstu cen energií také šetříme teplem, izolujeme budovy a utěsňujeme okna.
 
Výsledkem všech těchto opatření je, že v našich domovech i na pracovištích se hromadí nebezpečné znečišťující látky ze syntetických materiálů používaných v interiérech, z čistících přípravků, pracích prášků, dále výtrusy plísní, zbytky roztočů, částice zvířecí srsti, pyly, bakterie, domácí prach. Takže vzduch uvnitř budov bývá znečištěn mnohonásobně více, než ovzduší velkých průmyslových měst. A protože více než devadesát procent našeho času trávíme v budovách, je to určitě vážný důvod k zamyšlení!Zatímco úprava a celkové zlepšení životního prostředí - a tím i venkovního ovzduší - jsou programem dlouhodobým,
v uzavřeném interiéru lze kvalitu dýchaného vzduchu zlepšit pomocí vhodných přístrojů prakticky okamžitě. Tyto přístroje se označují jako čističe nebo čističky vzduchu.
 
Pro čističky vzduchu, stejně jako pro další přístroje platí, že správně budou fungovat pouze tehdy, pokud dodržíme následující pravidla:
  1. přístroj použijeme v místnosti o objemu, pro který je čistička určena (větší objem prostoru,než pro který je čistička dimenzována, přístroj prostě nezvládne)
  2. přístroj budeme používat v režimech provozu, tak jak je popsáno v návodu – jednotlivé režimy jsou nastaveny tak, aby přístroj pracoval v optimálním výkonu s maximálním účinkem. Čím déle bude v permanentním provozu, tím bude účinek lepší 
  3. přístroj je nezbytné pravidelně čistit a případně dle míry znečištění prostředí pravidelně měnit příslušné filtry
Samostatnou skupinou, která účinky čističek vzduchu plně ocení, jsou astmatici a alergici, kterým čističky vzduchu pomáhají snížit příznaky jejich nemoci či úplné vymizení problémů. Přístroj též ocení rodiče s více dětmi, kdy při správném používání přístroj pomáhá zamezit rozšíření nemoci v rámci domácnosti.
 
Čističky vzduchu též doporučujeme pro použití v prostorech s vyšší koncetrací lidí, například - kanceláře, zasedací místnosti, čekárny, mateřské školky, jesle, ordinace či operační sály.....
 
"ČISTIČKY VZDUCHU NEVYTVÁŘÍ STERILNÍ PROSTŘEDÍ
A NEOSLABUJÍ TAK OBRANYSCHOPNOST NAŠEHO ORGANISMU "

Další, podrobnější  informace o výrobcích AIRBI a uvedené problematice .